WARTA ONLINE

Warta - 17 Februari 2019

Warta - 10 Februari 2019

Warta - 3 Februari 2019

Warta - 27 Januari 2019

2019

THE YEAR OF

A NEW BIRTH

TAHUN KELAHIRAN YANG BARU
YEHEZKIEL 36 : 26 - 27