WARTA ONLINE

Warta - 8 Desember 2019

Warta - 1 Desember 2019

Warta - 24 November 2019

Warta - 17 November 2019

2019

THE YEAR OF

A NEW BIRTH

TAHUN KELAHIRAN YANG BARU
YEHEZKIEL 36 : 26 - 27