WARTA ONLINE

Warta - 17 November 2019

Warta - 10 November 2019

Warta - 3 November 2019

Warta - 27 Oktober 2019

2019

THE YEAR OF

A NEW BIRTH

TAHUN KELAHIRAN YANG BARU
YEHEZKIEL 36 : 26 - 27